• ระดับ ผู้จัดการ / อาวุโส
  • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
  • Accounting Manager

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
  • ปิดงบการเงิน รายเดือน รายปี
  • มีความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • ลูกหนี้ เจ้าหนี้ รับผิดชอบงานด้านบัญชี รับ-จ่าย

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?