• Midam Cosmetics เป็นร้านขายเครื่องสำอางสำหรับคนไทย
  • พนักงานขายเครื่องสำอาง (ประจำในประเทศเกาหลีใต้)
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

21-May-18

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.