• มีประสบการ์ทางด้านสายงานไม่น้อยกว่า5ปี
  • อายุ30ปีขึ้นไป
  • เพศชาย- หญิง

16-Jul-18

 

Applied
  • อายุ 30ปีขึ้นไป / เพศ ชาย-หญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรม 5 ปีขึ้นไป

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?