• การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีประสบการณ์ทำงาน
  • พิจารณาเด็กจบใหม่ที่มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
  • มีสวัสดิการที่ดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?