• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ต้องมี CPA
  • ความรู้ และสามารถจัดทำภาษีนิติบุคคล

19-Mar-19

 

Applied
  • Information Technology,Computer,Engineer,
  • ASP.NET, VB.NET,PHP, C#.NET
  • API, XML,JSON,Oracle,SQL,mySql

18-Mar-19

 

Applied
  • Information Technology (IT), Computer Engineering
  • Computer Science
  • SE.systems,engineer

18-Mar-19

THB20k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?