• ดูแลตรวจสอบคุณภาพในไลน์ผลิต
  • มีความรู้พื้นฐานด้านงานฉีดพลาสติก
  • เคยผ่านงานโรงงานฉีดพลาสติกมาอย่างน้อย 2- 3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.