• ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Sep-18

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่ ชนิดที่ 2 หรือ 3)

24-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?