• ประสบการณ์: ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • ปรึกษาด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?