• ประสบการณ์งานขาย 2 ปี หากเป็นสินค้ากลุ่มก่อสร้าง
  • ฮาร์ดแวร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมนุษย์สัมพันธ
  • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์

3 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์งานการทำเอกสารเพื่อการส่งออก0-2ปี
  • การเจรจาที่ดีมีทักษะการพูด ไหวพริบ

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?