• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
 • เพศชาย, หญิง อายุ 23- 38 ปี
 • สามารถใช้ Program Microsoft Word, Excel, Auto Cad

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • เพศชาย, หญิง อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตและEmail
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ควบคุมช่างหน้างาน
 • เพศชาย, หญิง อายุ 21 - 35 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสาร รับเข้า - ส่งออก

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.