• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • ประสบการณ์งานกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเอกสารได้

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?