• ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์เท่านั้น
  • ประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาดอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
  • บริหารทีมการตลาดหรือทีมขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

08-Nov-18

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

08-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?