• วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ใกล้รถไฟฟ้า
  • พยาบาล ชีวการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
  • เทคโนโลยีทรวงอก กายภาพบำบัด

09-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?