• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
  • ดูแลจัดการงานโรงงานด้านวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
  • มีทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือแปรรูปอาหาร

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
  • ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร แปรรูปอาหาร

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลระบบคุณภาพ QA, QC
  • ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพการผลิตอาหารในแผนก
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?