• ประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ 3 ปีขึ้นไป
  • Pre-production, Production และ Post-production
  • มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณา อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?