• อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
  • ใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

11 hours ago

THB16k - 30k /month

Applied
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

04-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?