• อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี

15-Aug-17

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.