• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความรู้ทางด้านกราฟฟิคเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานดึกได้ - ทนต่อภาวะแรงกดดันเร่งด่วนได้

12-Nov-18

 

Applied
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
  • ใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

12-Nov-18

THB16k - 30k /month

Applied
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี
  • ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนได้เป็นอย่างดี

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?