• ขายพื้นที่งาน Exhibition
  • ประสานงานกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
  • จัดทำเอกสารสัญญา + รายงานการขาย

23-May-18

 

Applied
  • รับผิดชอบ ภาพรวมของเนื้อหาบนเว็บไซต์
  • ประชาสัมพันธ์เนื้อหาของเว็บไซต์ใน Social Media
  • ดูแลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา และติดตามงานขายโฆษณาบน

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.