• มีประสบการณ์ในงานด้านการจัดอีเวนต์
 • สามารถทนต่อความกดดันในการทำงานได้
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 24-33 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการมนุษย์ศาสตร์
 • มีทักษะด้านการใช้โครงสร้างภาษา,ไวยากรณ์

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์
 • ถ่ายคลิปวีดีโอ,ภาพนิ่ง,ตัดต่อและทำ Graphic

15-Aug-17

 

Applied
 • ประเมินราคา ทำใบเสนอราคาสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
 • มีประสบการณ์การทำงานสื่อสิ่งพิมพ์
 • สามารถคิดราคาสิ่งพิมพ์ได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่รับผู้สมัครจบใหม่
 • ปิดงานขายด้านสื่อได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
 • อัตราเงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.