• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการทำงานในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่น

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี, สาขาเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์
  • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานเครื่องอัลตร้าซาวด์
  • มีความอดทน มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.