• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปอายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการบริหารทีมขาย
  • มีประสบการณ์เครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 1 ปี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี, สาขาเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์
  • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานเครื่องอัลตร้าซาวด์
  • มีเบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน+โทรศัพท์

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปอายุ 33 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการบริหารทีมขาย
  • มีประสบการณ์เครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 5 ปี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?