• คอยช่วยประสานงานภายในบริษัท
  • ดูแล จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
  • ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆของบริษัทให้เป็นระเบียบ

14-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
  • Souring สรรหาและคัดเลือกสินค้าจากซัพพลายเออร์
  • ประสานงานฝ่ายขาย อย่างน้อย 2 ปี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.