• ติดต่อธนาคาร, แคชเชียร์จ่ายค่าใช้จ่ายบริษัท
  • อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี
  • ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายการเงินอย่างน้อย 2 ปี

13-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความคล่องตัว พร้อมเดินทางต่างจังหวัด
  • กระตือรือร้น รักการขาย

13-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความคล่องตัว พร้อมเดินทางต่างจังหวัด
  • กระตือรือร้น รักการขาย

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?