• เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้/มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้/มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้/มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้/มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

11-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้/มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

10-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?