• เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
  • ขับรถยนต์ได้/มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?