• ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีทักษะการต่อรอง ประสานงานและแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสานงานและแก้ไขปัญหาได้ดี
  • สามารถบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามแผน

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.