• ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
  • หยุดเสาร์-อาทิตย์
  • เข้างาน 8.30-17.30น.

17-Jul-18

 

Applied
  • เพศชาย
  • อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1ปี

16-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?