• ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ระดับการศึกษา: ปวช. ขึ้นไป
  • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น

22-May-18

Base salary + high commission

Applied
  • งานบริการลูกค้า
  • Customer service
  • อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.