• เพศชาย –หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ ด้านงานขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคนในองค์กร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?