• เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี การบัญชี/การเงิน
  • มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
  • ปิดงบการเงินและงบกระแสเงินสดได้

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ความรู้ภาษาจีนกลาง(ผ่านการสอบวัดระดับ HSK Level 5)
  • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?