• ประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักร
  • บริหาร จัดการยกระดับทีมช่าง 15 - 20 คน
  • เหมาะสมกับตำแหน่ง Service Manager

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ด้านการออกแบบ
  • ความคิดโดดเด่น สร้างสรรค์
  • Illustrator, Photoshop 3D

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.