• เพศชาย
  • วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ จะพิจารณา เป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิปวส. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ประมาณ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.