• เพศชาย – หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาด

04-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.