• หญิง - ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 2 ปีในสายงานการตลาด

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.