• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถใช้ Program Payroll ได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์

18-May-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • ชอบพบปะผู้คน มีทักษะการฟังที่ดี

18-May-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ด้วยความซื่อสัตย์
  • สามารถขับรถได้ และ มีรถยนต์ส่วนบุคคล

18-May-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.