• ปริญญาตรี Computer Science / IT
  • มีความรู้ภาษา HTML, HTML5, Javascript, CSS
  • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress หรือ CMS ต่างๆ

8 hours ago

 

Applied
  • Convert Graphic to HTML Markup
  • มีความรู้ภาษา HTML, HTML5, Javascript, CSS
  • ออกแบบและจัดทำกราฟฟิกสำหรับเว็บไซต์ได้

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.