• มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขั้นพื้นฐานและการตลาดขั้น
  • สามารถขับรถได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

18-May-18

 

Applied
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • มีพื้นฐาน/ประสบการณ์ด้านการตลาด
  • มีความกระตือรือร้น

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.