• จบวุฒิด้านการตลาด หรือสถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?