• วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

17-Oct-19

 

Applied
 • experience for international sale
 • Experience in property or related function of sale
 • Good command of Chinese ,English

17-Oct-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสู

17-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานคอนโด 2-10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคาร
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Have knowledge in both Architecture and M&E
 • ACAD, Sketch Up, MS Office;
 • High creative & innovative mindset.

17-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3 years experience in property management
 • Excellent English communication
 • Excellent interpersonal skills and leadership

17-Oct-19

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านบัญชีนิติ
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร,ตรวจสอบงานได้ทุกระบบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

16-Oct-19

 

Applied
 • Overseeing marketing department
 • Strong copy writing skills
 • Proven marketing campaign experience

16-Oct-19

 

Applied
 • บริหารจัดการ งานก่อสร้าง ในส่วนบริการหลังการขาย
 • บริหารทีมงาน การรับแจ้งซ่อมห้องชุดจากลูกค้า
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และรับแรงกดดันได้ดี

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ถอดแบบและประมาณราคา
 • จัดทำ Budget & Cost Control ของโครงการ
 • จัดเตรียมBOQ เพื่อประกอบสัญญา

16-Oct-19

 

Applied
 • Corporate planning
 • Business plan and strategic initiative
 • Feasibility study and risk assessment

15-Oct-19

 

Applied
 • recruiting
 • talent acquisition
 • Sourcing and hiring

13-Oct-19

 

Applied
 • Computer Engineering ICT
 • JavaScript/ Ajax/JQuery/CSS/XML/Web Service
 • System Analysis

10-Oct-19

 

Applied