• ประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?