• มีความรู้ด้านงานขายโครงการ
  • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
  • สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสารสนเทศ

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?