• จบการศึกษปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
  • .Net, C#, ASP.Net หรือ Java/J2EE
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี, Fresh graduate are welcome.

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
  • Design and create a specification documents
  • Analyse requirements

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?