• บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
  • ประสบการณ์ ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร

09-Aug-17

 

Applied
  • ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 - 5 ปี
  • จัดทำงบบัญชี

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.