• มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถด้านการบริหารงานลูกน้องเป็นอย่างดี

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.