• เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียนได้)

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.