• การศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน CS มาอย่างน้อย 3 ปี

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?