• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Words / Excel / Power point
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

20-Jul-18

 

Applied
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Words / Excel / Power point
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

19-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?