• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม แล
 • สามารถพูด-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม แล
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนีย

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม แล
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพูด-เขียน ภาษาอังกฤษได้

18-May-18

 

Applied
 • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถ 1 ปีขึ้นไป

18-May-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียน Program REVIT ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.