• บริหารทรัพยากรบุคคล
  • สวัสดิการพนักงาน
  • ธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์และสินเชื่อด้านอื่นๆ

4 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

18-Sep-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail
  • มีประสบการณ์ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM
  • มีทักษะด้าน SPSS , โมเดลสถิติสมัยใหม่

16-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?