• บริหารจัดการหนี้, บริหารทรัพย์รอการขาย
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ, อสังหาริมทรัพย์

16-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • วางแผนการใช้สื่อที่ดูแลbook
  • จัดหาสื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.