• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • เข้างานเป็นกะ
  • มีหอพักพนักงาน

16-Jul-18

 

Applied
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • เข้างานเป็นกะ
  • มีหอพักพนักงาน

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?