• มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมเครื่องฉีดพลาสติก
  • สามารถสื่อภาษาอักกฤษได้
  • มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะเป็นของตนเอง

14-May-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.