• ประสานงานขาย
 • งานธุรการสำนักงาน
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

21-May-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาโลหะวิทยา
 • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา
 • จัดทำเอกสาร

21-May-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ในตำแหน่งงานที่สมัคร

21-May-18

 

Applied
 • รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหาร
 • มีทักษะ ความสามารถในการขับรถ
 • ชำนาญเส้นทางกรุงเทพ ปริมณฑล

21-May-18

 

Applied
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO
 • ผ่านการอบรม Internal Audit
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-May-18

 

Applied
 • ตรวจสอบงานโลหะวิทยาและเคมี
 • การศึกษา ระดับ ปวส. หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานทดสอบโลหะวิทยาและเคมี

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอางค์
 • มีความรู้เรื่องสาร และสูตรตำรับมาตรฐานทั่วไป
 • พัฒนาสูตรตามที่ลูกค้าต้องการได้

21-May-18

 

Applied
 • รับลูกค้า ประจำที่ออฟฟิศ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถพรีเซ้นท์ นำเสนอข้อมูล
 • มีทักษะหรือประสบการณ์ online Marketing

21-May-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาโลหะวิทยา,สาขาวัสดุ และทดสอบเชิงกล
 • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา

21-May-18

 

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งที่สม้คร
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย

21-May-18

 

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บริหารจัดการหน่วยงานได้
 • สามารถขับรถได้

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.