• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์เครื่องสำอางค์
 • มีความรู้เรื่องสาร และสูตรตำรับมาตรฐานทั่วไป
 • พัฒนาสูตรตามที่ลูกค้าต้องการได้

17-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาโลหะวิทยา
 • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา
 • จัดทำเอกสาร

17-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ในตำแหน่งงานที่สมัคร

17-Jul-18

 

Applied
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO
 • ผ่านการอบรม Internal Audit
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาโลหะวิทยา,สาขาวัสดุ และทดสอบเชิงกล
 • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • รับลูกค้า ประจำที่ออฟฟิศ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถพรีเซ้นท์ นำเสนอข้อมูล
 • มีทักษะหรือประสบการณ์ online Marketing

17-Jul-18

 

Applied
 • จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพสมบูรณ์

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งที่สม้คร
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวส. หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบงานโลหะวิทยาและเคมี
 • ทำงานเป็นทีม

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3-6 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานแพ็ค-บรรจุสินค้า
 • เคยทำงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ** ขับรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สมารถทำงานนอกสถานที่ได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานขาย
 • งานธุรการสำนักงาน
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

12-Jul-18

 

Applied