• มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ รถยนต์
  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • At least Bachelor degree in Internal Audit
  • Experiences at least 10 years in Audit
  • Knowledgeable in Risk and Control, TFRS

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Experience in C#,Visual Basic,Web.Microsoft.NET
  • Database design with SQL Server or other RDBMS
  • Analyze customer’s requirement

13-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?