• เพิ่มยอดขายสินค้า (Chemical)
  • มีประสบการณ์งานขาย (Sales) สินค้า Chemical
  • มีรถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน

22-May-18

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ทำงาน 0- 6 ปี
  • มีทักษะโปรแกรม Java Oracle และ PL/SQL

16-May-18

Salary negotiable

Applied
  • Male & Female, Age 28 – 35 years old
  • Coordinate with Intertrade company at Guangzhou
  • Making & preparing all documents for sales

08-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.