• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • Windows Application
 • VB.NET,C#.NET,JAVA

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/IT
 • Web Application
 • ASP.NET, PHP, HTML, JavaScript, CSS, Json

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Baggage Handling System,BHS
 • Conveyor system
 • สายพานลำเลียง

09-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager Engineer
 • จัดทำแผนบริหารโครงการ
 • Project Scheduler

08-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • นิติกร,นักกฎหมาย
 • ปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

07-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Testing & commissioning
 • ระบบสายพานลำเลียง
 • PLC,HLC

06-Apr-20

Salary negotiable

Applied